Hertz, Henrik Uddrag fra Tilegnelse af Svanehammen ...