Hertz, Henrik Uddrag fra Indskrifter Aarets sidste Aften