Hertz, Henrik Digte fra forskjellige Perioder, 1.-4. Deel.

Indhold af første Deel.

Ældre Periode.

For 1830.

 • Side.
 • Laokoon, Sonnet . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 • Fristeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
 • Lovens Tavler, en Mythe . . . . . . . . . . . . . 6
 • Englene ved Korset . . . . . . . . . . . . . . . 9
 • Glenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 • Blandt Klipperne . . . . . . . . . . . . . . . . 15
 • Troubadouren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
 • Hymne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
 • Farvel (Efter Byron) . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 • Ved et Bryllup . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 • Til min Broder, Sylvester Hertz . . . . . . . . 33
 • Vinter-Situationer I-IV. . . . . . . . . . . . . 35
 • Hendes Øine I. II. . . . . . . . . . . . . . . 45
 • Søvnløshed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
 • Frugthandleren . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 • VI
 • Side.
 • Scene fra Østerlandet . . . . . 59
 • Varmekildernes Undergang I-III. . . . . . 63
 • Et Digt af Hafiz . . . . . . . .65
 • En Begjæring . . . . . . . . .67
 • En Drøm . . . . . . . . . . .69
 • Selskabs-Sang . . . . . . . .72
 • Antike Billeder I-IV. . . . . . 74

  Nyere Perioder.

 • (Efter 1830.)
 • Blandede Digte.
 • Første Samling.
 • Ouvertüre. . . . . . . . . . . . . 89.
 • Foraarets Nytaarsdag . . . . . . . . . . . .93
 • Spadseretouren . . . . . . . . . . . . . . .97
 • Philogen til sin Elskede . . . . . . . . . . .100
 • Bryggerens Jeremiade . . . . . . . . . . . .108
 • Prolog ved en Forestilling af »Schattenspiel an der Mand« . . . .112
 • Amors Poetik . . . . . . . . . . . . . . .117
 • Rødhætten, en Capriccio . . . . . . . .123
 • En Digter og hans Elskede . . . . . . . . . .136
 • Gadescene om Natten . . . . . . . . . . . . .141
 • Paa Strandveien . . . . . . . . . . . . . . .143
 • I et Selskab . . . . . . . . . . . . . . . . .145
 • VII
 • Side.
 • En Nat i en Jolle paa Havet . . . . . . . . . . 149
 • Udstyret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
 • Smaadigte fra Rom I-IV. . . . . . . . . . . . 156
 • Fornarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
 • Henimod Aften ved Rom . . . . . . . . . . . . 164
 • Reisen paa Apenninerne . . . . . . . . . . . . 167
 • Slaget paa Rheden . . . . . . . . . . . . . . . 172

  Erindringer fra Hirschholm.

 • posthuset i Hirschholm, Maanskins-stykke . . . . .181
 • Billardet i Hirschholm . . . . . . . . . . . . . 187
 • Hyacintherne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

  Sange, Cantater, m. M.

 • Uppsala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
 • Sang ved den sidste Concert 1832 i Studenter-Foreningen . . . . . . . . . . . . . . 206
 • Aftensang i Regensgaarden . . . . . . . . . . 209
 • Sang for Odensee lærde Skole. . . . . . . . . . 212
 • Hymenæer I -II. . . . . . . . . . . . . . . . . .214
 • For Studenterforeningen I-II. . . . . . . . . . 218
 • De Blinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
 • Nvtaars-prolog . . . . . . . . . . . . . . . . 226
 • VIII
 • Over Afdøde.
 • Side.
 • I. Fru Emma Henrichsen . . . . . . . . . . . 232
 • II. Mimi Thyberg . . . . . . . . . . . . . . 233
 • III. Maria Jacobsen. . . . . . . . . . . . . . 234
 • IV. Mimi Collin . . . . . . . . . . . . . . . 325
 • V. Etatsraad P. V. Jacobsen . . . . . . . . . . 236
 • VI. Fru Esther Nathanson . . . . . . . . . . . 237
 • VII. H. P. I. Lyngbye . . . . . . . . . . . . .-
 • Cantater.
 • I. Weyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
 • II. N. Lang Nissen . . . . . . . . . . . . . . 242
 • III. Dronning Caroline Amalia . . . . . . . . . 246
 • IV. Nordboerne samle sig til Strid . . . . . . . .248
 • Anmærkninger . . . . . . . . . . . . . . . . . 252