Hertz, Henrik Uddrag fra Philologen til sin Elskede

Men, er end ei din hele Tale klar,
Jeg trøster mig ved det, som jeg begriber;
Til Resten bruger jeg en - Commentar.