Hertz, Henrik Uddrag fra Philologen til sin Elskede