Hertz, Henrik Uddrag fra Fristelsen

Grenaa.

Men naar der kommer Nogen, saa kan jeg jo slet ikke faae dem. Hvad Ret har Holgers til mine Obligationer --- mine egne, Menneske!