Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Deyligheed, gwld, oc dyre sthene, dhe gøre inthet meer till een staadz regementhe, een dhe gøre at een styre mand skall veel styre eet skib