Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Lland oc rige ær en god første altingh pligtig. oc dher næst dhen som hanum haffwer god giord. met ræt oc erlig lærdom: