Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Dhen priis ær alsom slemmest naar som een wnd effther kommere. gør dhen god som til foren war wtolig meen han leffde, oc begeris nw i geen: