Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

[her mangler 2 Sider i Haandskriftet]