Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Inghen planete oc inthe hemels tegen kan saa forwende noghen for gengelig tingest som een konghis seedher kan drage til seg syne wndhersottis sind oc natwr,