Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Oc som inthet ær yppermeere æn gud, saa schal oc een konge wære langt fra meenighe folkis løse oc fwle begæring,