Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Mæn ær han icke god, da gørs oc behoff at dhet ær till, som een mantz magth. wold. oc offwerfald. kan twinghe oc tæmme,