Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Schal oc saa een konge af sijne konge teghen lære visdom