Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Saa schal een konge dyrkis oc leffwe, at ædle oc wædle aff hans gerning oc leffnid. kwnne tage exempill till sparsomhed oc ædrwghed,