Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Dhet ær icke wdhen sag dictid aff poether, at gwder wandrede aldrig, noghen stæd, wdhen dhem till stoor lyke dher de gæste hoss,