Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Om wy twiffle noget paa then hellige tro, eller paa Gudtz mijskundt, och barmhertige willie.