Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Om wy forsømme at tacke och loffue Gudt, for alle sine welgierninger