Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Her wnder beslutis all fortredenheyt oc wlydelsse.