Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Om wy icke forladhe brøde, ther brydis y mod oss, oc serdelis waare wenneris brøde.