Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Om wy icke bewijße thennom kiærlighedt willie, oc tieniste.