Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Om wy icke bruge miskundelige gierninger, oc saa mod wor vwen oc fiende