Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Om wy raade, eller smigre nogen till wmildhedt, wold, oc macht. [B8b]