Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Om wy spylde samdrectighed, mellom folck aff had, oc medt løgen, oc bedregerij.