Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Om wy bruge personer y modt naturin, huilcken fulhedt, som kallis the stumme synder