Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Om wy haffue, oc bruge falsck wecht oc maade, y beßmer, kandne oc skieppe