Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Om wy affhende y kiøff ond waare, for then som burde at wære godt.