Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Om wy icke aff raade, oc aff styre wor ieffencristens sckade.