Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Om wy forhyndhre nogen mantz fordeel, oc gaffn