Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Om wy medt løgen eller skalkhedt giøre nogen mandt sckade.