Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Om wy icke straffe oc affsnybber la[C3b]kere, oc øretwder