Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Alle the synder som Gudt aff forthørnis, bedriffwes modt noghen aff thisse budt.