Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Met wore fem sind, synde wy mod thet femte oc siette budt.