Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

The vij miskundelige gerningher, besluttis y thet fempte oc syffwinde budt.