Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

The iiij Raabende syndher, giøris y modt thet fempte oc siwnde bud