Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Giff oss oc thet hiærtte, ther kandt meer begere døden, en hannom redis