Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Lad oss icke heller vredelige dømme om nogen, oc ey heller nogen foracthe till ondhe