Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Oc ladt oss icke heller bedrøffuis aff theris framgang oc lycke.