Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Lad oss icke heller paa wor yderste tijdt ombære thet hellige oc sande Jesu Christi legomme.