Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Giff oss forthij thijn fred, vdy ware hiærter, at wy motte med glæde wenthe thijn dom.