Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Hielp oc saa oc styrck alle menniskis Consci-