Helgesen, Poul Uddrag fra Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Wy frestis aff trenne, legommet, werden, oc dieffelind