Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

Indholdsgengivelse af det tabte Skrift i Olavus Petris svenske Modskrift.