Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[A3a; 15629-31] Huar haffuer tw thet läset (Paule) j Luthers scriffuelse ath intit härskap eller offuerheet wara skal?