Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[A4a; 15814-15] Twsägher Paule ath Luther haffuer fordt them j härett till hopa som skulle liffua tilsaman j kerlek och eendreght,