Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

haffua the ey hafft etc,