Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[16615-17] Först sägher han at Luther är infallen j kyrkiones sacrament och gambla brukninger som hon aff gudz rädh j long tijdh hallet hafuer,