Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

Thenne mening säger Paulus Helie vth medh mong och kosteligh ordh,