Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[D1a; 17710-12] Men nw, ath iach komber til Pauli Helie forkastilse jghen säger han messo embete wara skickat lefuandes och dödha j Christo til hielp och tröst,