Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[17728-3·] Men huar thenne Paulus Helie will seya at j messone warder Christi lekamen offrat for lefuandes och döda görendes så jtt offer aff messone,